ANADOLU LEY HATLARI

2012-04-04 00:39:15
ANADOLU LEY HATLARI |  görsel 1

Kimi yitik uygarlıkların bildikleri ve yararlandıkları ileri sürülen bu enerji hatlarının varlığı, feng shui uzmanları, okültistler ve radyestezistlerce öteden beri bilinmekteyse de, Batı’da bu hatların kaşifi denilebilecek kişi, ley hatları terimini ortaya atan (1925) İngiliz araştırmacı Alfred Watkins’tir. Watkins’in kendisini bu keşfe götüren ilk tespiti, eski dikili taşların,eski kutsal binaların, tapınakların ve eski çağlardan kalma birçok yapının hep aynı doğru üzerinde bulunduğunu farketmesi olmuştur. Watkins bunun bir rastlantı olup olmadığını anlamak üzere değişik yerlerde araştırmalarda bulununca şunu keşfetmiştir: Çok eski zamanlardan kalma bazı kurganlar, höyükler ve kutsal yapılar, rastlantıyla açıklanamayacak biçimde, kilometrelerce uzanan çizgiler oluşturacak tarzda, aynı doğrular üzerinde yer almaktadır. 
Ley hatları konusunun güncellik kazanmasından sonra, sözkonusu özelliklerdeki yapıların aynı doğrular üzerinde bulunma olasılığının yüksek olduğunu ve Watkins’in keşfettiği fenomenin basit bir rastlantıdan ibaret 
olduğunu düşünen matematikçiler, düşüncelerinin doğruluğunu kanıtlamak üzere formüller hazırlayıp verileri olasılık hesapları için bilgisayara yüklediklerinde şaşkınlığa düşmüşlerdir: Çünkü bilgisayar analizleri rastlantı olasılığının son derece düşük olduğunu gösteriyordu. Örneğin 50 km.’den fazla olmayan aralarla 7 noktanın (Watkins’in belirlediği 7 eski yapının) aynı doğru üzerinde bulunma olasılığı binde birdi. 
Dünya’nın bilnmeyen enerji hatlarının oluşturduğu sistemi bir canlının sinir sistemine benzeten Batı okültizminde kabul edildiği gibi, Dünya’yı canlı bir yaratık olarak düşünen ley araştırmacılarının çoğu, insan vücudundaki biyoenerjinin ya da yin ve yang enerji akımlarının dolandığı akupunktur çizgileri ile ley hatları arasında bir paralellik kurmaktadır. Orta-Asya’dan İngiltere’ye dek birçok ülkede bulunan,dikilme nedenleri bilinmeyen gizemli menhirlerin (dikili taşların) dikilme nedenleri ley hatlarındaki enerjiden yararlanmayla ilgiliydiDünyanın sözkonusu enerji hatlarında dolanan, şimdiye dek “telürik enerji”, “küresel biyoenerji” gibi çeşitli adlarla ifade edilmiş olan enerjiye kimi ley araştırmacıları “ley enerjisi” adını vermişlerdir. Ley araştırmacısı Guy Underwood’a göre, bu hatların kesiştiği noktalarda çok yoğun bir ley enerjisi açığa çıkmakta ve bu noktalarda enerji dairesel dalgalar halinde yayılmaktadır.

 

Türkiye’nin bilinçli olarak seçilmiş(tesadüfen değil),ezoterik bakımdan önemli 23 eski yerleşim merkezinin işaretlendiği ½.850.000 ölçekli bir Türkiye haritasında bir ley araştırmacısı gözüyle,cetvel yardımıyla incelemelerde bulunduğumuzda ilginç sonuçlarla karşılaşmaktayız: Bu 23 eski yerleşim merkezinden bazen üçü, bazen dördü aynı doğru üzerinde bulunmaktadır.
 
Bu önceden belirlenen 23 nokta içinde az dört noktadan geçen çizgiler şunlardır:
 
1- Bergama,Claros(Klaros),Didim, ve Kos(İstanköy) hattı. 
2- Bergama,Hierapolis(Pamukkale),Philadelphia(Alaşehir) ve Attaleia (Antalya) hattı. 
3- Ankyra(Ankara),Pessinus ,Hierapolis, Afrodisias ve Kos hattı. 
4- Ankyra,Gordion,Philadelphia,ve Efes hattı 
5- Nemrut,Ankyra,Konstantinopolis(İstanbul),Hadrienopolis(Edirne) hattı (Buradaki üç kent de Türklere başkent olmuştur.) 
6-Nemrut,Gülşehir yeraltı kenti,Pessinus ve Truva hattı. 
7-Nemrut,İkonium (Konya),Afrodisias, ve Milet hattı. 
Sözkonusu 23 nokta arasında, üç noktadan geçen çizgiler de çizildiğinde, ley hatlarının hep belirtilen, güneş ışınları tarzında yayıldıkları bir merkezi nokta göze çarpmaktadır: Bu nokta, Mitraizm iniyasyonunun merkezi olan , höyüğünün sırları henüz çözülememiş gizemli Nemrut Dağı’dır.23 noktadan17’si Nemrut merkezinden çıkan hatlar üzerinde sıralanmışlardır.Nemrut’u merkez alan bu hatlardan bazıları şunlardır: 
1- Nemrut,Çatalhöyük,Kos. 
2- Nemrut, Konya, Afrodisias,Milet 
3- Nemrut,Hierapolis,Efes.(Çizgi uzatıldığında,hattın devamının Atina’dan geçtiği görülür) 
4- Nemrut,Sard (Salihli),Smyrna (İzmir).(Çizgi uzatıldığında,inisiyatik merkez Delf’ten geçtiği görülür) 
5- Nemrut,Kaymaklı yer altı kenti,Bergama. 
6- Nemrut,Gülşehir yer altı kenti,Pessinus,Truva (Hattın ortasından çıkılan dik,Ankara,Konya ve Gize’den geçer). 
7- Nemrut,Ankara,İstanbul,Edirne.(Çizgi doğuya uzatıldığında Ninova’dan geçtiği görülür. 
,Nemrut’tan çıkan ve yurt dışına giden hatlardan biri de Edessa (Urfa) , Mekke ve Medine’den geçen hattır.Yine Nemrut’tan çıkan bir hat,Şam,Kudüs ve Sina’dan geçer. Fakat Nemruttan çıkan uluslararası hatların en ilginci Nemrut’u Hititlerden önceki bir gizemli uygarlığın merkezi olan Alacahöyüğe birleştiren hattır.Çünkü bu hat yabancı ülkelerde hep başkentlerden geçmektedir. Doğuda bir dönem Persler’e başkent olan Sus’tan Batı’da ise Bükreş,Budapeşte,Viyana,Bonn (eski Batı Almanya başkenti),Brüksel ve Londra’dan geçmektedir.

10734
0
0
Yorum Yaz